tour and package

تورهای پوکت

پوکت با نام مروارید دریای آندامان نیز شناخته می شود و به سبب سواحل زیبای خود و غواصی در آب های شفاف آن شهرت دارد.

پوکت

اعتبار تا 5 - فروردین
تور هفت شب و هشت روز