درباره

فرداد پرواز پارسه

Fardad Parvaz Parseh

فرداد پرواز پارسه
خیابان گاندی-روبروی خیابان نهم-ساختمان گاندی - پلاک 52 -طبقه سوم -واحد 62
info@fardadtour.com
88206004
41906
تیم فرداد پرواز پارسه

در خدمت شماست

جناب آقای امیر مصطفوی

مدیر آژانس
خانمفاطمه آزاده
88206004
خانمصباح شوکتی
88206004
خانمزهرا زعیمی
88206004
آقایکامیار کوچک آقائی
88206004
خانمسمیرا جعفری
88206004
آقایمحمدرضا شادابفر
88206004
آقایحامد جنیدی
88206004
آقایسروش امین
44670678
خانممهشید مقدم
88194428
خانمفاطمه پورکرمی
77250551
خانمالهه داودوند
خانمبیتا اله وردی
88275839
خانمبهار حسینی
خانممینا بصائری
88206004

فرداد پرواز پارسه